Ontwikkelingen

Ontwikkelingen in koeltechniek

F-gassenverordening per 1 januari 2015

De Europese Unie heeft op 20 mei 2014 de nieuwe F-gassenverordening gepubliceerd. De verordening die gepubliceerd is onder de noemer (EU) nr. 517/2014 is van toepassing per 1 januari 2014 in alle 28 lidstaten.

De nieuwe Europese F-gassenverordening geldt voor alle synthetische koudemiddelen (HFK). Deze koudemiddelen komen voor in talloze klimaatinstallaties en koelsystemen. Voor gebouwbeheerders en eigenaren van koel- en klimaatinstallaties kan dit grote gevolgen hebben.

De frequentie van de lekcontroles wordt per 1 januari 2015 niet meer uitgevoerd op basis van de koudemiddelinhoud van de installatie in kg maar op basis van de inhoud in CO2 equivalent. Dit is voor elk koudemiddel anders en kan daardoor ingrijpende gevolgen hebben voor het aantal lekcontroles van de installaties die u in beheer heeft.

Nieuw onderhoudschema lekcontroles installatie:

  • 1x per 12 maanden 3-30kg koudemiddel 5-50 ton CO2 equivalent
  • 1x per 6 maanden 30-300kg koudemiddel 50-500 ton CO2 equivalent
  • 1x per 3 maanden >300kg koudemiddel >500 ton CO2 equivalent
    • automatische lekdetectie verplicht!

NB. Indien installaties zijn voorzien van een lekdetectiesysteem, mag deze frequentie worden gehalveerd. Dit lekdetectiesysteem dient wel elke 12 maanden te worden gecontroleerd op goed functioneren.

Logboeken

Voor het logboek geldt dat alle lekcontroles moeten worden geregistreerd. Dit betekent dat de ondergrens voor het verplicht bijhouden van een logboek per 1-1-2017 zal veranderen van >3 kg naar >5 ton CO2 equivalent. De gegevens vanuit de logboeken moeten zowel bij de eigenaar als bij de installateur 5 jaar worden bewaard.

Kenplaten

Vanaf 1 januari 2017 moet nieuw geplaatste apparatuur/installaties worden voorzien van kenplaten/etiketten die naast het type koudemiddel en de hoeveelheid in kg ook het GWP van het koudemiddel en de hoeveelheid in CO2 equivalenten vermelden (in de taal van het land waarin het op de markt wordt gebracht). Als het een hermetisch gesloten apparaat betreft moet dit ook worden vermeld.

3 kg koudemiddel grens

De systemen met een koudemiddel inhoudt van < 3kg zitten in een overgangsperiode. Tot 1 januari 2017 zijn deze systemen nog vrijgesteld van lekcontroles.